Hva små bedrifter trenger for å overleve Coronavirus-krisen

- Apr 21, 2020-

Coronavirus-pandemien påvirker små bedrifter på mange forskjellige måter. Fra tap av virksomhet til eksternt arbeid, ting endrer seg raskt under COVID-19-utbruddet, og virksomheter blir tvunget til å tilpasse seg. Vi skaffer oss de beste ressursene og informasjonene for å hjelpe oss med å navigere i denne utfordrende tiden.

coronavirus


Utmerket service handler alltid om å svare på kundenes behov. Her er seks bedrifter som finner kreative måter å gjøre det på tross av de vanskelige tider. Selv om vi har vanskeligheter med å få nok arbeidskraft i denne perioden, men vi gjør likevel fleksible skift. Da kan vår bestilling sendes i tide til kundene.


Etter hvert som det pandemiske koronaviruset pågår en gang, vil vi jobbe tett og fleksibelt for å imøtekomme våre kunders behov.